Rozpoczęły się zwolnienia strajkujących pracowników GOPS w Wierzbicy. Rozwiązanie umowy o pracę i w okresie zwolnienia lekarskiego otrzymała jedna z uczestniczek strajku. Pozostałe zwolnienia – według wcześniejszych zapowiedzi p.o. kierownika GOPS w Wierzbicy – wydają się jedynie kwestią czasu.  Mimo jawnych działań antyzwiązkowych członkinie Związku trzymają się razem.

Wójt gminy oraz była zwolniona dyrektorka MOPS w Radomiu, która obecnie rozpoczęła swoje rządy w Wierzbicy – pomimo braku realnego dialogu ze stroną związkową – często zabierają głos w miejscowych mediach.

Dowiadujemy się z nich m.in. że strajk, którego według władz już nie ma, jest jednocześnie nielegalny i co więcej na podstawie jego nielegalności rozwiązano umowę o pracę z jednym z pracowników.

Z narracji wypowiadających się wynika również, że postawa strajkujących godzi w pomoc dla mieszkańców Wierzbicy, choć w innym wywiadzie te same osoby zapewniają, iż GOPS działa bez zarzutów, a pomoc ma być udzielana bez zakłóceń. Przy okazji wychodzi więc chyba na to, że to pracownicy GOPS odpowiedzialni byli za prawidłowe organizowanie pomocy społecznej w gminie, szkoda jedynie że nie z wynagrodzeniem kierującego.   

Pani kierownik GOPS w Wierzbicy pokusiła się nawet o wyrażenie wątpliwości – czy Federacja może występować z żądaniami w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych; wątpliwości muszą być w niej na tyle silne, że póki co nie przystąpiła do etapu rokowań w trwającym sporze zbiorowym. Doceniamy jednak fakt, że jakiś krytycyzm się ujawnił i jednocześnie zapewniamy - jesteśmy związkiem zawodowym i możemy występować z żądaniami w ramach procedury rozwiązywania sporów zbiorowych.   

Nowa (stara) jakość praworządności

Wójt gminy Wierzbica jest przekonany, iż właściwe organy potwierdzą jego twierdzenia o nielegalności strajku, choć te jeszcze głosu w sprawie nie zabrały. Jego podwładna nie czeka jednak na rozstrzygnięcia prokuratury i sądu i podejmuje decyzje, tak jak by to zdanie wójta w tej kwestii było dla niej wiążące.

Póki co mamy natomiast informacje z Państwowej Inspekcji Pracy, która stwierdziła naruszenie prawa przy zwalnianiu byłej kierowniczki GOPS w Wierzbicy i skierowała wniosek o ukaranie pracodawcy (wójta) do Sądu w Szydłowcu. Znając lokalny standard fakt ten skwitowany zostanie słynnym zawołaniem „nic się nie stało…”.

Okrzyk powyższy będzie musiał również wystarczyć miejscowym działaczom partyjnym na złożoną przez nas skargę i rozpatrywaną (rozpatrzoną?) do rady gminy Wierzbicy w przedmiocie wydania 395,47 zł na podróż urzędników Gminy Wierzbica do Krakowa (osobna delegacja pojechała do Warszawy, wśród niej wójt i sekretarz) by dostarczyć list, który doręczony przez kuriera kosztował by ok. 35 zł. Przypominamy, iż według zapewnień miejscowej władzy - Wierzbicy nie stać na podwyżki dla pracowników.

Federacja wysłała również zapytanie publiczne do GOPS w Wierzbicy, czy w ostatnim okresie zatrudniał pracowników na umowę cywilnoprawną i czy wśród tych osób były takie, które zostały skazane prawomocnymi wyrokami Sądu. Nie przesądzając warto jednak zweryfikować doniesienia mieszkańców, jakoby nowa polityka zatrudniania w GOPS w Wierzbicy wychodziła również naprzeciw „nowym” standardom przestrzegania prawa w tej jednostce. Czekamy na odpowiedź.

Dialog – jaki dialog ?

W silnym postanowieniu zwolnień grupy kobiet postulujących o 400 zł brutto podwyżki i poszanowanie ich praw pracowniczych – miejscowa władza raczej się nie ugnie. Federacja i pracownicy GOPS gotowi są na dochodzenie praw w trybie prawnym i będziemy w tym bardzo cierpliwi.       

Prawo w Polsce

A na zakończenie jako komentarz trochę wiedzy prawnej w pigułce (czyta też Wierzbica):

- art. 19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych zakazuje strajku m.in. pracownikom administracji samorządowej. Nie wchodząc w szczegóły pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin, a te grupy strajkują, nie są pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach administracyjnych czy urzędniczych, a na stanowiskach nie urzędniczych pomocniczych (patrz Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych)

- ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dopuszcza 3 formy zakończenia sporu zbiorowego, 2 z nich mają zastosowanie do zakończenia strajku: porozumienie lub odstąpienie strony związkowej. Żadna z nich w Wierzbicy nie nastąpiła.

- art. 16 – art. 18 ustawy o pomocy społecznej nakłada na gminę, anie pracowników GOPS obowiązek realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i organizację tej pomocy.

- art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych definiuje 2 warunki do wszczęcia sporu zbiorowego tj. uprawnionym do wszczęcia procedury jest związek zawodowy (Federacja niewątpliwie nim jest) i przedmiot sporu musi mieścić się w wyznaczonym zakresie (żądania Federacji dotyczą praw i wolności związkowych, co mieści się w tym artykule ustawy).

 

Prywatność i ochrona danych osobowych

Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania funkcjami serwisu m.in w celach statystycznych. Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji. Jeśli nie wyrażasz na powyższe zgody - zmień ustawienia przeglądarki. Więcej o polityce prywatności przeczytasz tutaj Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dla użytkowników serwisu oraz członków Federacji znajduje się tutaj

Rekomendujemy

Partner merytoryczny

IFSW member

We are International Federation
of Social Workers member
Jesteśmy członkiem Międzynarodowej
Federacji Pracowników Socjalnych

Partner medialny

Polecamy serwis

Media społecznościowe

Podążaj za nami w serwisach społecznościowych:

               

Kontakt

Adres siedziby:
ul. Jana Cybisa 7,
02-784 Warszawa
e-mail: kontakt@federacja-socjalnych.pl