Nie minęło 48 godzin od ogłoszenia ministerialnego projektu zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a Premier Mateusz Morawiecki już wycofał kontrowersyjne plany, które utrudniłyby pomoc osobom doświadczającym przemocy.

Za nami rok 2018, który obfitował także w ważne wydarzenia w pomocy społecznej i pracy socjalnej w Polsce. Prezentujemy 10 najważniejszych, które zostały wybrane w głosowaniu przez samych pracowników pomocy społecznej.

W połowie maja br. w Krasnem (woj.podkarpackie) doszło do kolejnego groźnego zdarzenia wobec pracowników pomocy społecznej. Pijany klient żądając większego zasiłku groził pracownikowi, jak się później okazało atrapą broni.

Federacja oraz organizacje partnerskie złożyły wspólną opinię do projektu ustawy wprowadzającej możliwość tworzenia przez gminę centrów usług społecznych.