W połowie maja br. w Krasnem (woj.podkarpackie) doszło do kolejnego groźnego zdarzenia wobec pracowników pomocy społecznej. Pijany klient żądając większego zasiłku groził pracownikowi, jak się później okazało atrapą broni.

Federacja oraz organizacje partnerskie złożyły wspólną opinię do projektu ustawy wprowadzającej możliwość tworzenia przez gminę centrów usług społecznych.