Wracamy do pieszych wędrówek pracowników pomocy społecznej. W dniach 16-19 września br. odbędzie się VI Ogólnopolski Rajd Pracowników Pomocy Społecznej. Tym razem szlakiem Szklarska Poręba-Kowary. To może być atrakcyjne zakończenie lata w miłym towarzystwie, więc zachęcamy do zapisywania się jeszcze do 10 lipca. Szczegóły poniżej.    

24 czerwca 2016 r., podczas Mitingu Generalnego Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW) w Seulu, Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS), przystąpiła do międzynarodowej społeczności pracowników socjalnych. To był historyczny moment, w którym na nowo zaczęliśmy współpracować w wymiarze międzynarodowej pracy socjalnej. Nie byłoby tegorocznej rocznicy, gdyby nie wieloletnie starania i podtrzymywanie kontaktu z IFSW przez Andrzeja Gocłowskiego (byłego redaktora serwisu OPS.pl), który opisał naszą drogę do struktur międzynarodowych. Zachęcamy do przeczytania krótkiej publikacji. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu sprawy ze skargi Federacji na decyzję Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję MGOPS oraz zasądził od Dyrektora tej jednostki (Pani Anety Mikuszewskiej - Sorn), na rzecz Federacji zwrot kosztów postępowania. 

Po tym jak przeniesienie programu „Dobry start” do ZUS stało się faktycznie przesądzone, w poczekalni legislacyjnej czeka już zmiana realizatora świadczenia wychowawczego (500+). W piśmie do Premiera RP nasza organizacja wskazuje na zagrożenia dla odbiorców i pracowników związane z przekazaniem ww. zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podważamy również część argumentów związanych z zakładanymi oszczędnościami przy zmianie realizatora.   

Sąd w Jędrzejowie przywrócił do pracy ze skutkiem natychmiastowym – Wioletę Jaborowską, Barbarę Majer i Olgę Jasik – członkinie naszej organizacji zakładowej w Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej. Jednocześnie sąd przyznał zainteresowanym wielotysięczne odszkodowania za okres pozostawania bez pracy, które wraz z kosztami zastępstwa procesowego wyniosą ok. 100 tys. zł. Sąd w uzasadnieniu ustnym wyroku przyznał, że wszystkie działania związku dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości w postępowaniu pracodawcy w okresie epidemii były zasadne i mieściły się w granicach prawa.

Dziś na ulice Końskich wyjechało auto z naszym, "słynnym" protestacyjnym billboardem, w którym wzywamy dyrektor MGOPS w Końskich do „zadbania o swój wizerunek dając podwyżki pracownikom”. Próby zablokowania naszych działań protestacyjnych – przyniosły póki co taki skutek, że zgodnie z wydanym sądowym postanowieniem, możemy publikować billboard w obrębie miasta Końskie, z czego po raz pierwszy i zapewne nie ostatni – skorzystaliśmy.

Drugi z naszych filarów zmian w pomocy społecznej, który uzgadnialiśmy z Ministerstwem właśnie stał się faktem. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała, a w Dzienniku Ustaw opublikowano - rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze wywiadu, ułatwia ją i precyzuje, a przede wszystkim pozwala zrezygnować z części biurokratycznych obowiązków. Na deser otrzymamy nową legitymację służbową. Rozporządzenie zostało wprawdzie opublikowane, ale ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych zacznie obowiązywać za 6 miesięcy.  

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu przystąpili do Federacji jako zakładowa organizacja związkowa. Gratulujemy Wam decyzji i życzymy satysfakcji z osiągania wspólnych - pracowniczych i profesjonalnych celów. Mamy nadzieję, że Wasz głos wpłynie na poprawę sytuacji wszystkich pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.  

W dniu wczorajszym odbyło się drugie posiedzenie mediacyjne z udziałem mediatora wyznaczonego przez ministerstwo pracy w trwającym sporze zbiorowym pomiędzy stroną związkową, a MOPS w Tczewie. Mediacje zakończyły się porozumieniem i podwyższeniem wynagrodzeń dla wszystkich pracowników jednostki. Ponadto w trakcie trwania sporu zbiorowego, organizacja związkowa uregulowała sprawy związane z przyznawaniem urlopów dodatkowych i stażowych. 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która zakłada poprawę warunków pracy pracowników socjalnych. To nasz wspólny sukces i przełamanie wieloletniej niemocy. Intensywne działania Federacji i wielu zaprzyjaźnionych z nami organizacji, ogólnopolski protest pracowniczy oraz presja samych pracowników, przyniosły wymierny efekt. Nie spoczywamy jednak na laurach, tylko już przystępujemy do dalszej pracy, by poprawić los wszystkich zatrudnionych w pomocy społecznej. Ważny, ale nie jedyny krok został jednak wykonany, za co dziękujemy również pracownikom i kierownictwu Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS .