Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przekazała wyrazy solidarności oraz naszą deklarację pomocy dla organizacji pracowników socjalnych w Ukrainie, we Lwowie. Publikujemy całość listu przekazanego naszym Kolegom i Koleżankom w Ukrainie. Kontakt został nawiązany i rozeznajemy potrzeby. Jednocześnie nasza Federacja podjęła decyzję o wsparciu uchodźców przybywających do naszego kraju oraz pracowników socjalnych, którzy już teraz udzielają tej pomocy. Pracownicy pomocy społecznej w Polsce, szczególnie w województwie podkarpackim i lubelskim aktywnie włączyli się w pomoc m.in. udostępniając własne mieszkania i domy, a także niosąc niezbędną pomoc humanitarną.  

Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW), do której należy nasza organizacja rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę globalne badanie pracowników socjalnych, którego celem jest opracowanie raportu na Szczyt Ekospołeczny w czerwcu 2022 r. Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety opracowanej także w języku polskim. Raporty, które wcześniej wspólnie stworzyliśmy w ten sposób (raport Najwyższej Izby Kontroli, raport PFZPSiPS o wynagrodzeniach pracowników socjalnych w Europie), posłużyły m.in. ostatnim zmianom ustawowym. Nie inaczej będzie teraz, więc zachęcamy by czynnie włączyć się w zebranie niezbędnych danych.

Federacja, wobec zmieniających się interpretacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie wliczania do dochodu na rzecz ustalenia prawa do dodatku osłonowego kwoty tzw. 13 i 14 emerytury, zwróciła się o zajęcie ostatecznego i wiążącego stanowiska w tej sprawie. Pomimo niedawnego wspólnego komunikatu obu resortów dotyczącego nie uwzględniania ww. dochodów, wątpliwości nie tylko nie zostały wyjaśnione, ale zdaje się spotęgowały tylko trwający stan niepewności.  

Federacja podjęła działania związane z postulatem zrównania warunków wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS, DPS, PCPR) w stosunku do pracowników zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego (JST). W tym celu wnosimy o zmianę rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych, tak by ujednolicić kwoty oraz kategorie (tabele) zaszeregowania obu ww. grup pracowników.

Po raz kolejny – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził bezczynność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej i zasądził od kierującej jednostką, którą jest Pani Aneta Mikuszewska – Sorn, zwrot kosztów postępowania na rzecz naszej organizacji.

Jak obiecaliśmy – na obchody 800-lecia Głuchołaz, przyjeżdzających do miasta wita nowy billboard nawiązujący do jubileuszu oraz trwającego od 3 lat protestu w miejscowym OPS. W Głuchołazach, pomimo trwających mediacji, nie udało się bowiem rozwiązać problemu korzystania z praw związkowych, które gwarantowane są w innych częściach Polski. Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy – dopóki będzie trwała niemoc w osiągnięciu porozumienia przez pracodawcę, dopóty kontynuować będziemy konsekwentnie nasze działania protestacyjne.  

Witamy w Nowym Roku, życząc Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia i wytrwałości. Tradycyjnie w pierwszym dniu nowego, przedstawiamy też wybrane przez Was 10 najważniejszych wydarzeń roku mijającego.

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną dyrektor DPS „Wójtowska”, w którym pracodawca usiłował zakwestionować wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a w którym to orzeczeniu uznano za informację publiczną m.in. dane liczbowe dotyczące zwolnień lekarskich pracowników w tej jednostce, a także dane dotyczące wystąpień pracodawcy o kontrolę zasadności tych zwolnień do ZUS. Wyrok jest prawomocny i ostateczny, a to oznacza że dyrekcja DPS, oprócz rozpoznania wniosku Federacji, zobowiązana będzie dokonać zwrotu poniesionych kosztów przez naszą organizację.    

Na wniosek Federacji, MRIPS przedstawiło interpretację dotyczącą rozumienia wyrażenia „ lub w zakresie pracy socjalnej” zawartego w art. 116 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. odnoszącego się do kierunku studiów, które uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zakończył się prowadzony przez Federację i naszą zakładową organizację związkową, spór zbiorowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie. Na etapie mediacji uzgodniono regulacje wynagrodzeń, ale co ważniejsze – zobowiązanie po stronie pracodawcy dotyczące corocznego planowania podwyżek. Dyrekcja MOPS przyznała, że dotychczasowe regulacje odbyły się w ramach prowadzonego sporu zbiorowego.