Pomimo trudnych warunków praktykowania pracy socjalnej, wraz z międzynarodową społecznością pracowników socjalnych - 16 marca obchodzimy Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). W tym roku hasłem przewodnim dnia jest słowo, koncepcja i filozofia "UBUNTU. Jestem Ja, bo Jesteśmy My”. Tym samym, pracownicy socjalni zwracają uwagę na znaczenie społecznej solidarności i wzmacniania globalnych więzi, co jest szczególnie istotne w czasach, gdy nasza populacja zmaga się ze skutkami pandemii.

Publiczny nadawca TVP wyemitował kolejny odcinek paradokumentalnego programu „Kasta”. W serialu przedstawiono pracownika socjalnego, który wspólnie z sądem, dla uzyskania korzyści majątkowych odbiera dziadkom wnuków za rzekomą biedę, by następnie przekazać je do adopcji. Pomimo, że materiał przedstawia jedną historię, autorzy zaznaczyli, że „przedstawione historie oparte są na prawdziwych sprawach z polskich sądów”. Federacja postanowiła zareagować na to swoiste kreowanie określonego i negatywnego wizerunku pracownika socjalnego, który naszym zdaniem dalece odbiega od realiów wykonywania tej pracy, a jednocześnie poprzez bazowanie na społecznych emocjach – przekaz ten ma swoje negatywne konsekwencje dla udzielanej pomocy i bezpieczeństwa pracowników.

Federacja złożyła uwagi do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu (aktualizacja na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.). Program stanowić będzie faktyczną strategię w obszarze pomocy społecznej do 2030 r., więc warto zapoznać się z proponowanymi zmianami. 

Federacja zawarła porozumienie kończące spór zbiorowy w/s włączenia co najmniej 10% premii regulaminowej do podstawy wynagrodzeń wszystkich pracowników MOPR w Opolu. Pomysł początkowo zgłaszał sam dyrektor jednostki, ale tuż na początku roku wycofał się z inicjatywy, tłumacząc rezygnację ograniczeniami budżetowymi i obowiązującymi regulacjami w zakresie systemu wynagradzania pracowników. Okazało się jednak, że planowana przez pracodawcę równoległa zmiana regulaminu wynagradzania, od której zależeć miało włączenie premii, od samego początku nie mogła wejść w życie, ponieważ druga z działających w MOPR organizacji związkowych nie była, wbrew sugestiom, reprezentatywna. Pracodawca wiedział o tym już w ubiegłym roku. 

Problem rażąco niskich wynagrodzeń w Tczewskim MOPS-ie sygnalizowany jest przez jego pracowników od 3 lat. W związku z brakiem pozytywnego rozpatrzenia wniosków kierowanych przez Tczewskich pracowników socjalnych oraz asystentów rodziny do przedstawicieli samorządu, w maju 2019 r. powstał Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie jako zakładowa organizacja związkowa Federacji. W 2020 r. postulaty płacowe zostały przedstawione już oficjalnie, a wkrótce do mediacji zostanie wyznaczony ministerialny przedstawiciel. 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodowicach w dniu dzisiejszym w ramach prowadzonej akcji protestacyjnej został powieszony baner informujący o proteście pracowników ośrodka. Trwające mediacje nie przyniosły dotąd porozumienia. 

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, zrzeszeni w zakładowej organizacji związkowej przystąpili do Federacji. Mamy nadzieję, że dzięki Waszej aktywności i nawiązanej współpracy - interesy zbiorowe pracowników socjalnych będą należycie reprezentowane. Życzymy Wam zadowolenia i wymiernych zysków we wspólnym tworzeniu Federacji. 

Protestowanie w czasach epidemii nie jest łatwe, ale nasze organizacje związkowe wykazują się w tym zakresie sporą kreatywnością i wytrwałością. W Warszawie, gdzie od ponad 2 lat trwa spór zbiorowy w 7 OPS oraz CPS, a stołeczny ratusz nie kwapi się z decyzjami - wykupiliśmy reklamę w jednym z popularnych internetowych i loklanych serwisów, tak by mieszkańcy dowiedzieli się o trwającej akcji i niemocy Prezydenta Warszawy. 

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. Droga do parlamentu została więc otwarta, a w nim mamy nadzieję - przyjęcie zmian ponad partyjnymi podziałami i na co liczymy -  dodatkowe poprawki, które nie tylko doraźnie poprawią sytuację pracowników socjalnych.