Ogłaszamy następny sukces naszych przedstawicieli związkowych. Podkarpacki Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej działający m.in. w MOPS w Dębicy, podpisał porozumienie kończące trwający od kwietnia 2020 r. spór zbiorowy. Spór zakończył się na etapie mediacji prowadzonej z udziałem wyznaczonego mediatora. Mediacje prowadzone były też ze wsparciem i przy udziale zarządu Federacji, a podpisane porozumienie zobowiązuje pracodawcę do podwyżek wynagrodzenia dla wszystkich pracowników MOPS od styczna 2022 r.

W dniu 10.12 obchodziliśmy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych (IFSW), do której należy nasza organizacja i w której członkiem Komisji Praw Człowieka jest nasz przedstawiciel - dr hab. Marcin Boryczko, opublikowała stanowisko, którego treść zostanie przetłumaczona i w całości opublikowana w najbliższym numerze czasopisma "Praca Socjalna". Dzięki uprzejmości prof. Jerzego Szmagalskiego, w dalszej części artykułu przedstawiamy fragment tego wystąpienia, zachęcając do zapoznania się ze stanowiskiem. 

Nasze federacyjne grono stale się powiększa, co czyni naszą organizację silniejszą i zdolną do podejmowania nowych wyzwań zarówno lokalnie, jak i w wymiarze ogólnopolskim. Tym bardziej więc miło jest nam powitać liczne reprezentacje pracowników z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, jak też Domu Pomocy Społecznej w Kozuli. Dziękujemy za Wasze deklaracje i życzymy, by czas w Federacji obfitował w trwałe efekty i zmiany na rzecz pracowników obu jednostek.    

Tradycyjnie 15 grudnia wracamy do tragicznych wydarzeń w Makowie, gdzie w 2014 r., w trakcie pełnienia obowiązków pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zamordowano Nasze Koleżanki – Renatę Białkowską i Małgorzatę Kowalczyk. Pamiętamy o towarzyszącym Nam bólu i żalu w związku z ich przedwczesną śmiercią w wyniku tamtego ataku. Łączymy się dzisiaj myślami i sercem z dziećmi Małgosi i Renaty, ich rodzinami i bliskimi. Cześć Ich Pamięci!

W dniu dzisiejszym pracownicy piotrkowskiego ośrodka pomocy rodzinie przerwali pracę i zamanifestowali swoje niezadowolenie z powodu braku oczekiwanych podwyżek w ramach toczącego się od 2019 r. sporu zbiorowego. Oliwy do ognia dodał fakt, iż jak ustalono - w latach 2014-2019 r. MOPR w Piotrkowie zwrócił do budżetu gminy-miasta Piotrków ponad 4 mln zł, z których przynajmniej częściowo można byłoby dokonać oczekiwanych regulacji. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, na wniosek Federacji, wymierzył Dyrektor MGOPS w Końskich grzywnę za nieprzekazanie w terminie skargi w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Pani Aneta Mikuszewska-Sorn, sprawująca funkcję dyrektora ma oprócz uiszczenia grzywny, zapłacić Federacji koszty zastępstwa procesowego. Postanowienie podlega zaskarżeniu.

Federacja na prośbę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła kolejne uwagi do „Strategii rozwoju usług społecznych”. Tym razem skoncentrowaliśmy się na kwestii idei obligatoryjnego wdrażania Centrów Usług Społecznych (CUS) w całej Polsce oraz tzw. ustawy o zawodach pomocowych.

Nasz Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu, właśnie rozpoczął kolejną odsłonę akcji protestacyjnej. W jednej z lokalizacji miasta pojawił się billboard dotyczący sytuacji pracowników, a nawiązujący hasłem do wydarzenia z którego Opole słynie. Teraz to jednak „festiwal niskich płac” w MOPR Opole, stał się znakiem firmowym dla pracowników tej jednostki, ale także dla zatrudnionych w pomocy społecznej w całej Polsce. Pomimo regulacji, które zostały wdrożone już w czasie trwania sporu zbiorowego, kwoty pensji nadal pozostają jednymi z najniższych w regionie.

Wyrok Sądu Pracy na podstawie, którego nasze członkinie z Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej zostały przywrócone do pracy, a także zasądzono dla nich wielotysięczne odszkodowania (wynagrodzenia) za czas pozostawania bez pracy – stał się prawomocny. W Sądzie Karnym uniewinniono również przewodniczącą naszego Związku, wobec której złożono zawiadomienie dotyczące możliwości popełnienia czynu zabronionego. Tymczasem na ogrodzeniu budynku pojawił się baner protestacyjny.