Zakończyliśmy spór zbiorowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kudowie Zdroju. Początkowo lokalny samorząd wykluczał możliwość przyznania jakichkolwiek podwyżek, jednak ostatecznie pracodawca złożył satysfakcjonującą nas propozycję dotyczącą wzrostu uposażeń ponad zakładany wzrost płacy minimalnej. Dzięki podpisanemu porozumieniu, od 2021 r. wzrost płacy dla wszystkich będzie odczuwalny, a także dodatkowo zmniejszą się dysproporcje w wynagrodzeniach grupy pracowników socjalnych.   

W przyszłym roku - 16 marca - obchodzić będziemy wspólnie z międzynarodową społecznością pracowników socjalnych, kolejny Światowy Dzień Pracy Socjalnej (WSWD). Podobnie, jak w latach ubiegłych, zaprezentowany został plakat i hasło promujące WSWD, które tłumaczone jest zwykle na ponad 100 wersji językowych. Dzięki naszemu uczestnictwu w Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW), powstała już polska wersja plakatu oraz przetłumaczony został temat przyszłorocznych obchodów - "UBUNTU. Jestem Ja, bo Jesteśmy My. Wzmacnianie społecznej solidarności i globalnych więzi". Zachęcamy, by dowiedzieć się, jakie znaczenie kryje słowo "Ubuntu"  i jak wygląda nasz plakat. 

Rada Naukowa Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w osobach dwóch ekspertów: Anny Dunajskiej (ekspert ds. przeciwdziałania dyskryminacji) i Marcina Boryczko (ekspert ds. profesjonalizacji w zawodzie pracownika socjalnego oraz w zakresie działalności związków zawodowych) przeprowadziła badanie "Pracownik socjalny w czasie pracy zdalnej", poświęcone warunkom pracy pracowników socjalnych i diagnozie trudności związanych z wykonywanie pracy w czasie pandemii koronawirusa w Polsce.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przystąpili do Federacji. Gratulując członkostwa i życząc Wam wszelkich sukcesów w działalności związkowej, pragniemy podkreślić, że jest nam tym bardziej miło powitać Was w naszym gronie, skoro od początku uczestniczyliśmy w powołaniu Waszej organizacji od podstaw. Witajcie!

Z opóżnieniem, ale równie gorąco jak zwykle - witamy w naszych szeregach pracowników MGOPS w Białej Piskiej. Nasza zakładowa organizacja związkowa powstała z pewnymi formalnymi perturbacjami, ale jak na pracowników pomocy społecznej przystało - ostatecznie udało się dopiąć sprawy rejestracji. Życzymy Wam wszelkiej pomyślności i trwałych efektów wspólnego działania w ramach Federacji. Witajcie! 

Zgodnie z naszymi federacyjnymi postulatami, od 26.11 Ministerstwo Rodziny zwiększyło do 220% - kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy z programu POPŻ. Ma to istotne znaczenie dla osób w kwarantannie i ubogich, do których trafia żywność. Dzięki zwiększeniu kryterium więcej środków własnych pozostanie też w gminach. Zmiana to efekt naszych starań oraz naszego przedstawicielstwa w Zespole ds. POPŻ przy MRIPS.

Kolejny sukces naszej organizacji w poprawie warunków pracy w epidemii. Zgodnie z naszym postulatem, który zgłosiliśmy MRiPS - pracownicy pomocy społecznej zatrudnieni w jednostkach świadczących usługi całodobowo (np. domy pomocy społecznej), w przypadku podlegania kwarantannie lub izolacji w związku z wykonywanymi obowiązkami, uzyskali prawo do 100% wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego za ten okres. W kolejnej odsłonie tarczy antykryzysowej (6.0) uregulowano także podnoszoną przez nas kwestię tzw. koszarowania pracowników. Wszelkie zmiany warunków pracy w tym zakresie mogą odbyć się jedynie za zgodą samego pracownika.   

Zakończyliśmy głosowanie w naszej zabawie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego! Łącznie oddano kilka tysięcy głosów na każdą z propozycji. Spośród ponad 150 utworów, które zostały przez Was zgłoszone - wybraliście pierwsze "60", które Waszym zdaniem najlepiej oddają pracę w pomocy społecznej, dodają Wam energii w pomaganiu lub które po prostu są Waszymi ulubionymi. Jakie mamy gusta muzyczne? Które utwory znalazły się w pierwszej "10"? Kto został numerem "1" i czy w TOP znalazły się Wasze propozycje? Prezentujemy nasz socjalny muzyczny TOP i zachęcamy, by szczególnie dziś wspólnie bawić się przy wybranej razem muzyce!

Pomaganie to wielka rzecz, więc w dniu Naszego Święta życzymy Wam i Sobie, by Nasza codzienna praca niosła tyleż satysfakcji, co społecznego uznania. Życzymy, by trud, zaangażowanie i codzienny wysiłek był godnie wynagradzany, a warunki pracy zapewniały nie tylko bezpieczeństwo i wolność od mobbingu, ale także pozwalały na rozwój i samorealizację. Ufamy, że dzięki wspólnemu działaniu, solidarności, budowaniu tożsamości zawodowej w duchu wzajemnego wsparcia – możliwe będzie osiąganie tak potrzebnych dla Nas Wszystkich zmian.

Federacja wystosowala do Prezesa Rady Ministrów pismo, w którym informuje o sytuacji pracowników socjalnych w Polsce, a także wyraża nadzieję na jak najszybsze przyjęcie zmian legislacyjnych, które warunki płacy i pracy pozwoliłyby poprawić.