Federacja przekazała uwagi do planowanej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej proceduje obecnie szerokie zmiany w tym zakresie, które jeśli wejdą w życie, będą miały ogromne przełożenie na obowiązki pracowników ośrodków pomocy społecznej. W wewnętrznych konsultacjach Federacji wzięła udział rekordowa liczba naszych członków, a nadesłane przez specjalistów uwagi, pozwoliły stworzyć kompleksową opinię, która powinna zostać uwzględniona w dalszych pracach legislacyjnych.    

Ustawa przenosząca realizację świadczenia wychowawczego z jednostek samorządu terytorialnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych została podpisana przez Prezydenta i wczoraj opublikowana. Wejdzie w życie już z początkiem następnego roku. Kiedy pięć miesięcy temu podejmowaliśmy się obrony programu 500+ w samorządach, liczyliśmy na argumenty merytoryczne, które wezmą górę nad polityką. Oczywiście byli tacy, którzy podchodzili do naszych działań sceptycznie, ale gdybyśmy nie spróbowali ….

Podkarpacki Związek Zawodowy Pracowników Pomocy Społecznej, który prowadzi z naszą pomocą spór zbiorowy dotyczący wzrostu wynagrodzeń w MOPS w Dębicy, wynegocjował podwyżki płac dla wszystkich zatrudnionych od stycznia 2022 r. Wszystko wskazuje, że końcowe porozumienie zostanie zawarte już na początku grudnia br.

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, zgłosiła uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej.

Pracowniczka będzińskiego MOPS została ukarana przez pracodawcę karą porządkową za to, że w reakcji na zgłoszenie telefoniczne miała rzekomo odpowiednio nie zareagować na sygnał dotyczący krzywdzenia dziecka. Przy pomocy Federacji i naszej lokalnej organizacji związkowej, które zapewniły pomoc prawną i reprezentację podczas rozprawy, sprawa trafiła do sądu, a ten nie pozostawił wątpliwości, że działanie pracodawcy nie było uzasadnione, a samą karę należy uchylić. 

Do grona Federacji przystąpili właśnie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie zrzeszeni w naszej zakładowej organizacji związkowej. Życzymy, by wspólna działalność związkowa obfitowała w sukcesy na polu lokalnym oraz ogólnopolskim. Dziękujemy za Wasze zaufanie. 

Zaledwie w 3 dni Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która zakłada zmianę realizatora świadczenia wychowawczego z jednostek samorządu terytorialnego (JST) na ZUS. Wszelkie argumenty przedstawiane przez ekspertów, posłanki i posłów zostały zignorowane, a realne zagrożenie dla zwolnień pracowników samorządowych, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny skwitowali twierdzeniem, że „dostaną odprawy”. Co więcej, jak wynika z przebiegu posiedzenia komisji rodziny – ok. 50 mln zł ma być przeznaczone na dostosowanie systemów informatycznych ZUS, ale bez jakiegokolwiek przetargu.

Trwa akcja protestacyjna w Końskich, gdzie Federacja toczy równolegle dwa spory zbiorowe m.in. w zakresie podwyższenia wynagrodzeń wszystkich pracowników MGOPS, wprowadzenia procedury antymobbingowej gwarantującej efektywne działania powstrzymujące mobbing, a także wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. Ponownie, ale tym razem przez kilka dni, na ulice Końskich wyjechało nasze protestacyjne auto z billboardem informującym mieszkańców o trwającym proteście. Wszystko wskazuje jednak, że to nie ostatnia akcja tego typu, bowiem zamiast na porozumieniu, pracodawca oraz lokalny samorząd zdają się obecnie bardziej koncentrować na działaniach prawnych przeciwko Federacji i jak stwierdził wiceburmistrz Końskich na nie zostawieniu „pani dyrektor samej sobie”.

Federacja pozytywnie odniosła się do projektu zmiany ustawy o pomocy społecznej, autorstwa Ministra, członka Rady Ministrów – Pana Michała Wójcika, w którym proponuje się m.in. poszerzenie katalogu przesłanek do zwolnienia z odpłatności tych członków rodziny (dzieci), którzy doświadczali zaniedbywania obowiązków opiekuńczych i wychowawczych ze strony rodzica – obecnego mieszkańca domu pomocy społecznej (DPS). Jednocześnie Federacja apeluje o wpisanie nowej przesłanki, jako obligującej do tego zwolnienia.