Po tym jak przeniesienie programu „Dobry start” do ZUS stało się faktycznie przesądzone, w poczekalni legislacyjnej czeka już zmiana realizatora świadczenia wychowawczego (500+). W piśmie do Premiera RP nasza organizacja wskazuje na zagrożenia dla odbiorców i pracowników związane z przekazaniem ww. zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podważamy również część argumentów związanych z zakładanymi oszczędnościami przy zmianie realizatora.   

Sąd w Jędrzejowie przywrócił do pracy ze skutkiem natychmiastowym – Wioletę Jaborowską, Barbarę Majer i Olgę Jasik – członkinie naszej organizacji zakładowej w Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej. Jednocześnie sąd przyznał zainteresowanym wielotysięczne odszkodowania za okres pozostawania bez pracy, które wraz z kosztami zastępstwa procesowego wyniosą ok. 100 tys. zł. Sąd w uzasadnieniu ustnym wyroku przyznał, że wszystkie działania związku dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości w postępowaniu pracodawcy w okresie epidemii były zasadne i mieściły się w granicach prawa.

Dziś na ulice Końskich wyjechało auto z naszym, "słynnym" protestacyjnym billboardem, w którym wzywamy dyrektor MGOPS w Końskich do „zadbania o swój wizerunek dając podwyżki pracownikom”. Próby zablokowania naszych działań protestacyjnych – przyniosły póki co taki skutek, że zgodnie z wydanym sądowym postanowieniem, możemy publikować billboard w obrębie miasta Końskie, z czego po raz pierwszy i zapewne nie ostatni – skorzystaliśmy.

Drugi z naszych filarów zmian w pomocy społecznej, który uzgadnialiśmy z Ministerstwem właśnie stał się faktem. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała, a w Dzienniku Ustaw opublikowano - rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, które wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze wywiadu, ułatwia ją i precyzuje, a przede wszystkim pozwala zrezygnować z części biurokratycznych obowiązków. Na deser otrzymamy nową legitymację służbową. Rozporządzenie zostało wprawdzie opublikowane, ale ze względu na konieczność dostosowania systemów informatycznych zacznie obowiązywać za 6 miesięcy.  

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu przystąpili do Federacji jako zakładowa organizacja związkowa. Gratulujemy Wam decyzji i życzymy satysfakcji z osiągania wspólnych - pracowniczych i profesjonalnych celów. Mamy nadzieję, że Wasz głos wpłynie na poprawę sytuacji wszystkich pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.  

W dniu wczorajszym odbyło się drugie posiedzenie mediacyjne z udziałem mediatora wyznaczonego przez ministerstwo pracy w trwającym sporze zbiorowym pomiędzy stroną związkową, a MOPS w Tczewie. Mediacje zakończyły się porozumieniem i podwyższeniem wynagrodzeń dla wszystkich pracowników jednostki. Ponadto w trakcie trwania sporu zbiorowego, organizacja związkowa uregulowała sprawy związane z przyznawaniem urlopów dodatkowych i stażowych. 

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej, która zakłada poprawę warunków pracy pracowników socjalnych. To nasz wspólny sukces i przełamanie wieloletniej niemocy. Intensywne działania Federacji i wielu zaprzyjaźnionych z nami organizacji, ogólnopolski protest pracowniczy oraz presja samych pracowników, przyniosły wymierny efekt. Nie spoczywamy jednak na laurach, tylko już przystępujemy do dalszej pracy, by poprawić los wszystkich zatrudnionych w pomocy społecznej. Ważny, ale nie jedyny krok został jednak wykonany, za co dziękujemy również pracownikom i kierownictwu Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS .

Rząd proceduje zmiany dotyczące sposobu realizacji rządowych programów adresowanych dla rodzin (m.in. Dobry Start). Przyjmowaniem wniosków ma zająć się ZUS, a postępowania mają być prowadzone wyłącznie internetowo. Co ważne – ten swoisty eksperyment miałby się zacząć już 1 lipca br., kiedy ZUS przejmie do realizacji tzw. 300+. Federacja w stanowisku przesłanym do Ministerstwa, a także Senatu RP, gdzie obecnie trwają prace legislacyjne nad ww. zmianami – wskazuje na zagrożenia dla odbiorców programów, samorządu oraz pracowników zatrudnionych przy obsłudze świadczeń.   

Senat RP przyjął z poprawkami rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ale tylko 3 z proponowanych poprawek (w kwestii wydłużenia określonych terminów oraz wydania rozporządzenia w/s programu studiów podyplomowych w zawodzie pracownik socjalny) zaaprobował dziś sam Sejm. W ciągu 2 dni, niemal ponad partyjnymi podziałami, ustawa została uchwalona i trafi na biurko Prezydenta RP. Podobnie, jak to miało miejsce na poprzednich etapach legislacyjnych Federacja zaapeluje, tym razem do głowy państwa o możliwe szybkie podpisanie ustawy, tak by większość jej przepisów weszła w życie już w maju br.  

Z uwagi na brak oczekiwanych podwyżek dla pracowników MGOPS w Końskich, Federacja zaostrzyła trwającą akcję protestacyjną. Tym razem od 7.04 w całym województwie świętokrzyskim pojawią się kolejno billboardy informujące mieszkańców o trwającym proteście i wzywające dyrektor ośrodka – Anetę Mikuszewską-Sorn do zadbania o swój wizerunek poprzez zwiększenie uposażeń pracowników. Federacja postanowiła, że tam gdzie spory toczą się w sposób przewlekły i nie dający gwarancji zawarcia porozumienia, a tak jest w Końskich – banery będą opatrzone wizerunkiem kierownictwa, jako osób publicznych.